Tillbaks till Galleriet!

Man bränner sitt skepp


Olja 2006 120x90 cm,
Privat ägo
Fri tolkning av TurnerAlla bilder © Markus Andersson/BUS, om inte annat anges.
Bilderna på dessa sidor får fritt publiceras på internet i icke kommersiellt syfte, förutsatt att källa anges. Användning i andra sammanhang fordrar konstnärens tillåtelse .
Kontakta Markus Andersson för vidare info.
Mail till Webmaster