Tillbaks till presentationen!

Markus Andersson och Dorinel Marc framför verket "Markus Andersson - Målande Samtidsskald" på Moderna Museéts Modernautställning 2006.Alla bilder © Markus Andersson/BUS, om inte annat anges.
Bilderna på dessa sidor får fritt publiceras på internet i icke kommersiellt syfte, förutsatt att källa anges. Användning i andra sammanhang fordrar konstnärens tillåtelse .
Kontakta Markus Andersson för vidare info.
Mail till Webmaster